Ťažba Spracovanie Predaj Dreva

Naša spoločnosť LES-WOOD s.r.o. sa zaoberá obchodom s drevom, ťažbou, manipuláciou a následne prepravou. Od roku 2006 pôsobíme na slovenskom aj medzinárodnom trhu ako spoľahlivý partner. Počas rokov našej pôsobnosti sme nadobudli množstvo skúseností, ktoré vnášame do každodennej práce a tým vieme vyhovieť aj tým najnáročnejším zákazníkom.

Naše skúsenosti s ťažbou poskytujeme na celom území Slovenskej republiky a strategickým rozložením našich odštepných závodov pokrývame tiež územie Českej republiky a Poľska.

Ťažba, spracovanie a predaj dreva
Trvalo udržovateľné obhospodarovanie lesov - PEFC logo

Prostredníctvom certifikácie PEFC sa snažíme tiež o podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov.

Sme držiteľmi týchto certifikátov a ocenení