Pestovateľská činnosť

Pestovateľská činnosť zahŕňa všetky výkony od prípravy a zakladania nových lesných porastov, cez ich ochranu a výchovu až do rubného veku.

Vykonáva sa príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa, čistenie porastov po ťažbe dreva, ochrana mladých lesných porastov proti burine, náter a obaľovanie sadeníc proti ohryzu zverou, prerezávky, výsek krovia a nežiaducich drevín ako aj ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les.

Pestovateľská činnosť