Kontaktujte nás

Slovenská republika

LES-WOOD s.r.o.
Hriadky 1590/17
031 01 Liptovský Mikuláš
Email: info@leswood.sk

IČO: 45 896 615
DIČ: 2023135191
IČ DPH: SK2023135191

EUR: SK28 0200 0000 0028 2313 8659
CZK: SK47 0200 0000 0041 0798 6058
PLN: SK97 0200 0000 0041 0799 8059

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Slovenské republiky Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 53714/L.

Česká republika

LES-WOOD s.r.o.
odštepný závod zahraničné právnické osoby
Mánesova 535/29
737 01 Český Těšín 1
Email: info@leswood.sk

IČO: 06875106
IČ DPH: CZ684370930

EUR: CZ33 0300 0000 0002 8324 8224
CZK: CZ63 0300 0000 0002 8324 8072
PLN: CZ45 0300 0000 0002 8812 2452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddíle A, vložka 21806.

Poľská republika

LES WOOD
spoločnosť s ručením obmedzeným
ul. Kaszelewskiego 3
34-500 Zakopane
Email: info@leswood.sk

IČO: 364145564
IČ DPH: PL5263114502

EUR: PL41 1090 2590 0000 0001 4774 6361
PLN: PL58 1090 2590 0000 0001 4774 5764

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Slovenské republiky Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 53714/L.

Nemecká spolková republika

LES-WOOD s.r.o.
Hriadky 1590/17
031 01 Liptovský Mikuláš
Email: info@leswood.sk

IČO: 45 896 615
DIČ: 2023135191
IČ DPH: SK2023135191

EUR: SK28 0200 0000 0028 2313 8659
CZK: SK47 0200 0000 0041 0798 6058
PLN: SK97 0200 0000 0041 0799 8059

Faktúry
Email: faktury@leswood.sk
Tel.: +421 44 324 024 6

Príjemky
Email: prijemky@leswood.sk
Tel.: +421 44 324 024 7

Miklušek Peter
majiteľ, konateľ, riaditeľ spoločnosti, vedúci predaja
Tel.: +421 44 324 024 1
Mobil: +421 918 719 549
peter.miklusek@leswood.sk

Laurinec Ján
konateľ spoločnosti, vedúci nákupu
Mobil: +421 940 716 436
jan.laurinec@leswood.sk

Ing. Laurinec Juraj
vedúci odštepného závodu v ČR, vedúci administratívy a dopravy
Tel.: +421 44 324 024 8
Mobil: +421 948 061 349
juraj.laurinec@leswood.sk

Buľak Blažej
vedúci úseku výroba
Mobil: +421 950 657 387
blazej.bulak@leswood.sk

Ing. Mihoková Jitka
hlavná ekonómka
Tel.: +421 44 324 024 4
jitka.mihokova@leswood.sk

Ing. Meňhartová Petra
dispečerka dopravy
Tel.: +421 44 324 024 9
Mobil: +421 948 764 758
dispecing@leswood.sk

Brezina Ján
materiálno - technické zebezpečenie
Tel.: +421 44 324 024 2
Mobil: +421 948 933 744
zasobovanie@leswood.sk

Piatková Alena
účtovníčka
Tel.: +421 44 324 024 6
alena.piatkova@leswood.sk

Miklušková Mária
asistentka účtovníčky
Tel.: +421 44 324 024 3
Mobil: +421 907 027 593
maria.mikluskova@leswood.sk

Ing. Ďuriková Katarína
administrátorka skladu
Tel.: +421 44 324 024 7
katarina.durikova@leswood.sk

Senajová Eva
asistent
Tel.: +421 44 324 024 5
Mobil: +421 948 098 530
eva.senajova@leswood.sk

Vladimír Kopta
Obchodný zástupca pre Nemecko
Mobil: +49 163 271 2955
vladimir.kopta@leswood.sk

Martina Krnáčová
Asistent obchodu pre Nemecko
Mobil: +421 948 720 535
martina.krnacova@leswood.sk