les-wood-logo
MENU

Pestovateľská

ČINNOSŤ

Práce v pestovateľskej činnosti zahŕňajú všetky výkony od prípravy a zakladania nových lesných porastov, cez ich ochranu a výchovu. V rámci nej sa vykonáva príprava plôch pre prirodzenú a umelú obnovu lesa, (čistenie po ťažbe dreva, výsek krovín a nežiadúcich drevín…), spolupôsobenie pri prirodzenej obnove lesa, umelá obnova lesa, ochrana mladých lesných porastov proti burine a proti zveri, prečistky ako aj ďalšie činnosti v rámci komplexnej starostlivosti o les. Aj v pestovateľskej činnosti kladieme veľký dôraz na  odbornosť, pretože zásadne ovplyvňuje  ďalší vývoj a stav  lesných porastov. Pestovateľská činnosť má v dlhodobom horizonte strategický  význam pre drevinové zloženie, štruktúru porastov a  ekologickú stabilitu porastov. 

/ Odvetvia

Ste z DE alebo AT nechcete ísť na leswood.de?

Nie ste z SK alebo CZ nechcete ísť na leswood.eu?